HesteAktiviteter:

På våre sommerleirer har vi ulike heste-aktiviteter. Først har vi grunnleggende rideopplæring. Etter hvert får en kanskje prøve seg på heste-akrobatikk og å hoppe over hinder. Vi kjører også på tur med kjerre.