Aktiviteter på brygge og i sjø:

Noen bader ...
... andre fisker etter krabber.
Stolte fiskere viser fangsten ...
... og så skal det undersøkes.