Felles fasiliteter tilgjengelig for alle hytter:

Tilgang til dusj, toalett og stue i låven. Kiosk med salg av enkle retter og mer. Grillplass.