Ridestevne på Tjernagel - 28.05.2011

     
     
 

Det var mange flinke barn og unge som trassa regnværet og stilte på ridestemne på Tjernagel Laurdag 28.05.2011. Det var 5 klassar. Det var 2 gymkhana klassar som var delt etter alder. Gymkhana er ein bane med ulike oppgåver som ryttarane skal utføre både aleine og til hest. t.d. ri med potet i skei, slalåm, balanse osv. Her er det om å gjere å komme raskast gjennom banen. I tillegg var det 3 sprangklassar: "clear round" 40 cm. maks 60 cm. og maks 80 cm. Det er også premiering til den som har best kostyme i gymkhanaen. Denne gongen var det indianaren Elise Katla som stakk av med kostyme sigeren for den yngste klassen. Marthe Hansen utkledd som en pusekatt, stakk av med kostymesigeren i den eldste klassen.

 

 
     
   
     
 

Det er mange ulike oppgåver som skal gjerast for å kunne arrangere ein slik dag. Her på Tjernagel har me mange barn, unge og vaksne som er positive føredøme for kvarandre, og som viljug trør hjelpande til der det trengs. Dei eldste med mest erfaring, hjelper dei som er yngre og meir uerfarne, og sørgjer slik for at alle får ein dag kor fokus er meistring, lek og moro.

Det var mange som prøvde seg for fyrste gang i sprangklassene denne gangen. Trass en del nervøsitet, kom dei seg alle gjennom sprangbanen. Me er stolt over dokker!

 

Me vil også takke det positive publikum, og alle ryttarane for alt arbeidet med klargjering på føerhand, hjelp undervegs og etterpå, og den gode sportslige innstillinga de har overfor kvarandre. Tusen takk for hjelpa, og at de gjorde dagen så fin for alle!

 
     
 

Resultat gymkhana gruppe 1.

Resultat gymkhana gruppe 2.

Clear Round 40cm.

Resultat sprang 60cm.

Resultat sprang 80cm.