Gunbjørg

&

Hanne

 
       
 

Gunbjørg E. Løvland er senterets leder. Til daglig er hun lærer på Vikse skole i Sveio. Hun har lang erfaring i arbeid med barn og unge. Hun har også bred faglig forankring, med bl.a. videreutdanning i småskolepedagogikk, sosialpedagogikk og 2.avdeling spesialpedagogikk. På senteret er hun leirsjef, men hun er også den som mater og passer på alle dyrene. Hennes mann Bjørn R. Løvland er fungerende regnskapsfører og vaktmester.

Hanne E. Løvland er senterets rideinstruktør med hovedansvar for hestene. Hun er også lærer til daglig, og har i tillegg erfaring fra arbeid med psykisk utviklingshemmede. Hun har videreutdanning i småskolepedagogikk, kroppsøving og 1.avdeling spesialpedagogikk. Foruten dette har hun treningslederkurs og flere HC-lederkurs. Hennes mann Stig Johansen har laget senterets nettsider.